År 1875 spelas den första kända reguljära bandymatchen i Crystal Palace, London, och ett antal år senare, 1891, grundas National Bandy Association i England. Tack vare grundandet av National Bandy Association så skapas en gemensam regelbok.

I Sverige introducerades sporten år 1895 av greve och hovstallmästare Clarence von Rosen och den första matchen spelas år 1901 på Nybrovikens frusna is i Stockholm city. Lagen som möts denna dag år 1901 är Hockeyklubben i Stockholm och Uppsala Hockeyklubb – matchen vinns av Stockholmslagen med 4-1 och de lämnar matchen med den av greve von Rosen framtagna vandringspokalen. Nämnas bör att hockey fram till år 1910 också var benämningen både för ishockey och bandy. I Sverige blir sporten så populär att landet registrerar världens första bandyserie.

Det riktigt stora genombrottet i Sverige får bandyn år 1907 då St Petersburger Eislaufverein besöker Sverige och det svenska landslaget reser till Helsingfors för att möta både redan nämnda lag och Plytekarna. Förvisso var detta landslag inte helt officiellt men det sker ett genombrott och också Sveriges första SM spelas detta år. Ryssarna överglänste svenskarna både vad gällde spel och utrustning.

År 1908 bildades, av kronprinsessan Margareta, ”Kronprinsessans Hockeyklubb”. Hon var en av sportens pionjärer även om hon inte bara intresserade sig för denna sport utan för sport i allmänhet. Kronprinsessans Hockeyklubb bestod enbart av societetsdamer men fem år efter grundandet fanns ytterliga fem damlag i Stockholm.

Till en början spelades bandy med en trätrissa liknande ishockeyns puck men den var svår att behandla med den böjda klubban varför man år 1905 bestämde att bandy skulle spelas med boll, en boll av lackat garn med en träkula inuti.

Även om Sverige var först ut med seriespel hamnar just seriespelet i blåsväder då Svenska Bandyförbundet bildas år 1925. Förbundet motsätter sig seriespelet vilket anses tidskrävande. Dessutom ansågs bandy vara en fin sport, inte en så allmän sport som fotbollen vilken ägnade sig åt just seriespel. Införandet av seriespel gjorde dessutom att sportens amatörstämpel skulle försvinna och den skulle bli bara för elit. Klubbarna hade dock en annan uppfattning och istället fick bandyn två serier, Norra och Södra.

Bandyn har gått från att vara en societetssport till en studentsport och från en studentsport till en arbetarklassport. Idag är den för alla, oavsett vad man jobbar med eller varifrån i landet man kommer.